Warunki handlowe

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym CHOPPERS-SHOP, są podane włącznie z podatkiem od wartości dodanej tzn.VAT.

Warunki handlowe

 • Każdy klient, który chce zamówić towar za pośrednictwem naszego sklepu elektronicznego, jest zobowiązany podać prawdziwe i zupełne dane.
 • Nasi pracownicy wykonują kontrolę i kompletność udzielonych danych. Wysłanie towaru może być odrzucone, jeżeli klient nie będzie reagować na email potwierdzający i lub nie będzie odbierał telefonu na podanym numerze telefonu.
 • Przez zamówienie towaru i usług klient zawiera umowę kupna-sprzedaży z naszą firmą Choppers-shop z siedzibą
 • Lidická 477, 252 63 Roztoky Republika Czeska

Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 • Wszelkie zamówienia podane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego są obowiązujące. Przez złożenie zamówienia kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi włącznie regulaminu reklamacji i zgadza się z nimi.
 • Zamówienie jest ofertą umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży powstaje z chwilą odbioru zamówionego towaru przez kupującego.
 • Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich przepisanych danych i niezbędności podanych przez formularz.
 • Miejscem dostawy towaru jest adres podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 • Prawo własności dotyczące towaru przechodzi na kupującego, pod warunkiem zapłacenia ceny nabycia, przez jego odbiór.
 • Przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, lub zamówienia obowiązującego w ramach sklepu internetowego, kupujący udziela sprzedającemu zgodę do gromadzenia i archiwowania danych osobowych o kupującym i jego zakupach.
 • Ceny podane w cenniku są końcowe.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmówienia załatwienia zamówienia, jeżeli dane podane na zamówieniu są niezupełne, lub budzą wątpliwości o rzeczywistym zamiarze klienta zamówić towar. O tym odmówieniu/odrzuceniu sprzedający wyśle informację na adres emailowy klienta.

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży (zwrot towaru)

Kupujący ma prawo na podstawie § 6 noweli Kodeksu cywilnego nr 367/2000 odstąpić od umowy do 14 dni od dnia odebrania towaru. Ww. prawo jest uwarunkowane zakupem jako osoba fizyczna (nie na REGON).
Jeżeli zdecydujesz się do odstąpienia od umowy w tym terminie, skontaktuj się z nami (pisemnie lub telefonicznie), że żądasz o odstąpienie od umowy, podaj numer zamówienia, identyfikator cyfrowy tzw. „variable symbol“ oraz datę zakupu. Nieuszkodzony towar, bez znaków używania lub zużycia, w pierwotnym opakowaniu, prosimy wysłać do nasz w podanym terminie (decydująca jest data wysłania). Po otrzymaniu wróconego towaru, sprzedający bezzwłocznie wróci klientowi odpowiednią kwotę, lub wymieni za inną odpowiednią wielkość uprzednio uzgodnionym sposobem. Kupujący jest zobowiązany uiścić wszystkie koszty wysyłki.

Odbiór towaru i termin dostawy, opłata pocztowa

Zamówiony towar można wysłać za pośrednictwem Czeskiej Poczty (Česká pošta) ( maks. 14 dni roboczych płatność z góry- PayPal- 50,00 zł) lub za pośrednictwem spółki DHL ( 4 dni robocze 160,00 zł, płatność z góry- przez PayPal)
Przy zamówieniu towaru w wartości powyśej 800,00 zł (bez opłaty pocztowej) transport do Polski całkowicie gratis!!!

Płatność za towar

Towar można uiścić/zapłacić za pośrednictwem PayPal lub po uzgodnieniu z międzynarodowym przelewem bankowym w ramach UE.

Reklamacja towaru

Okres gwarancji na wady/usterki towaru wynosi u wszystkich produktów 24 miesięcy.

Towar wysyłać jako przesyłkę poleconą i ubezpieczoną, ponieważ nie gwarantujemy jego ewentualną zgubę w drodze. Towar nie wysyłać za pobraniem.

Wady usuwalne

Za wady usuwalne są uważne takie wady, kiedy przez ich usunięcie nie zostanie uszkodzony wygląd, funkcja i jakość produktów i naprawa może być wykonana właściwie w ustalonym terminie. Termin po usunięciu towaru nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych, ewent. dłuższy okresu, który kupujący z sprzedawcą uzgodnili. Ocena charakteru wady/usterki przynależy do sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki wprowadzić rzecz do stanu odpowiadającego umowie kupna-sprzedaży, i to według wymagań kupującego albo wymianą rzeczy (towaru), jeżeli to nie jest nieproporcjonalne do charakteru wady/usterki lub naprawić rzecz (towar). Jeżeli taki proces/postęp nie jest możliwy, kupujący może żądać odpowiednią zniżkę z ceny rzeczy (towaru) lub odstąpić od umowy. Jeżeli rozchodzi się o wadę/usterkę, już zastosowanego towaru, kupujący ma prawo żądać tylko bezpłatne, wczesne i właściwe usunięcie wady, podczas gdy sprzedający ma obowiązek usunąć wadę bez zbędnej zwłoki. Okres od zastosowania reklamacji aż do okresu, kiedy kupujący po zakończeniu naprawy był zobowiązany odebrać towar, nie jest zaliczany do okresu gwarancji.

Rozwiązywanie sporów

W sporach powstałych w ramach procesu reklamacyjnego decyduje są w RC.

Polityka prywatności

Na formularzu zamówienia wymagamy od użytkowników informacje, które służą przede wszystkim jako kontakt do dostawy towaru lub usług lub do uiszczenia/zapłacenia wymaganej kwoty. W przypadku problemów z dostawą ta informacja służy także do umożliwienia kontaktu z klientem. Operator serwera jest jedynym właścicielem informacji uzyskanych na tym serwerze. Te informacje nie są i nie będą sprzedawane, wynajmowane ani inaczej udostępniane z innymi podmiotami.

Postanowienia końcowe

 • Niniejsze warunki handlowe obowiązują w brzmieniu podanym na stronach internetowych sprzedającego, w dniu wysłania zamówienia elektronicznego przez kupującego.
 • Przez wysłanie zamówienia elektronicznego kupujący bez zastrzeżeń przyjmuje wszelkie postanowienia warunków handlowych brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia, jak również w dniu wysłania zamówienia, ważną cenę zamówionego towaru włącznie opłaty przewozowej lub opłaty pocztowej podane w katalogu sklepu internetowego, jeżeli w konkretnym wypadku nie było udowodnionym sposobem uzgodnione inaczej. Z wysłanym zamówieniem jest kupujący nieodwołalnie związany.
 • Anulowanie (Storno) zamówienia może wykonać klient bez zgody sprzedającego maksymalnie do 24 godzin o wykonania zamówienia, lub następnie, jeżeli dostawca przekroczył pisemnie zatwierdzony termin dostawy. W dalszych przypadkach jest konieczne uzgodnienie z klientem.
 • Uczestnicy wyraźnie w sensie postanowienia art. 262 §1 Kodeksu handlowego uzgodnili, że jeżeli w warunkach nie zostało ustalone inaczej, ich prawa i obowiązki kierują się Kodeksem handlowym Republiki Czeskiej, zwłaszcza jego postanowieniami art. 409 i nast.

 • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password